top of page

YÜZÜNÜ ARA EĞİTİM PROGRAMI

2020-2021

Tanrı'nın sözünü daha iyi bilmek, hizmet etmek için donanmak ve Rab'le olan yürüyüşünde gelişmek istiyor musun? Eğer cevabın evetse bu program senin için. 

Dokuz ay sürecek program boyunca öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öğretmenlerin vereceği dokuz derse katılacak, dokuz kitap okuyacak,ayetler ezberleyecek  ve iki seminere katılacaklardır.

Programın üç ana bölümü bulunmaktadır; Ruh (Ruhsal Hayat), Söz (Kutsal Kitap) ve Yaşam (Hizmet). Yıl boyunca verilecek dersler bu üç konuyla bağlantılı olacaktır. Bu eğitim üç yıllık bir program olmakla beraber öğrenciler istedikleri süre kadar katılmakta serbesttirler. Amacımız öğrencilerin kiliselerinde hizmet etmeye hazır oldukları görmektedir.

 

 

 

MEZMURLAR 105:4

RAB’be ve O’nun gücüne bakın,
Durmadan O’nun yüzünü arayın!

bottom of page