EKİM

KASIM

ROMALILAR 14:17

Efesliler 5:3-4

ARALIK

1. Korintliler 2:1-5

OCAK

ŞUBAT

2. Timoteos 2:1-5

Galatyalılar 3:26-29

NİSAN

MAYIS

1. Petrus 3 :15

Mezmurlar 85:8

MART

1. Korintliler 9:24-27

HAZİRAN

1. Korintliler 12:8-11